Chuyên trang nhân quyền

Tin nổi bật
Cùng chia sẻ, cùng chung tay hành động

Cùng chia sẻ, cùng chung tay hành động

Đất nước ta đã bước vào giai đoạn đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau khi dịch Covid-19...

Không thể phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Không thể phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt...

Dân chủ, nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn nhân loại hướng tới. Thế nhưng,...

Luật phòng chống xâm hại trẻ em góc nhìn từ thực tiễn

Luật phòng chống xâm hại trẻ em góc nhìn từ thực tiễn

Thủ tướng chỉ thị tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và...

Cùng chia sẻ, cùng chung tay hành động

Đất nước ta đã bước vào giai đoạn đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Đây là một tín hiệu tích...

Nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia bảo hiểm...

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm...

Quá trình nhận thức và phát triển các giá trị pháp quyền...

Thừa nhận và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề kinh tế - xã hội để thượng tôn pháp luật; kế...

Không thể phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt...

Dân chủ, nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn nhân loại hướng tới. Thế nhưng, đây cũng là chủ đề nhạy cảm mà các thế lực thù...