Chuyên trang nhân quyền

Tin nổi bật
Hình sự hóa hành vi tra tấn

Hình sự hóa hành vi tra tấn

Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc đã quy định nghĩa vụ của các quốc gia thành...

Bộ Y tế chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc

Bộ Y tế chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc

Sau khi xảy ra một số vi phạm cấp phát nhầm thuốc, thuốc hết hạn sử dụng cho người...

Việt Nam đạt nhiều thành tựu về công tác dân số

Việt Nam đạt nhiều thành tựu về công tác dân số

Dân chủ trong hoạt động chất vấn quốc hội

Dân chủ trong hoạt động chất vấn quốc hội

Đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam

Đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam

Điểm mới dự thảo Luật tôn giáo - tín ngưỡng

Điểm mới dự thảo Luật tôn giáo - tín ngưỡng

Việt Nam và vấn đề kiểm điểm định kỳ phổ quát về Nhân quyền...

Việt Nam và vấn đề kiểm điểm định kỳ phổ quát về Nhân quyền (UPR)

Việt Nam thực hiện các khuyến nghị nhân quyền của Liên...

Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) là một tiến trình rà soát định kỳ việc thực hiện nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên Hợp...