Tết Hàn thực nhớ bánh trôi, bánh chay - nét văn hóa truyền thống của người Việt

Tết Hàn thực nhớ bánh trôi, bánh chay - nét văn hóa truyền...

Tết Hàn thực được xem là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam khi người dân khắp...

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được trả...

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng , chống...

Việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc đã tạo điều kiện để Việt...

Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh có hiệu lực từ 1/4

Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với...

Bộ LĐ-TBXH cho biết, trợ cấp thôi công tác Hội đối với cựu chiến binh được bầu cử,...

Công ước chống tra tấn không loại trừ bất kỳ quyền tài phán hình sự nào được thực thi theo pháp luật quốc gia

Công ước chống tra tấn không loại trừ bất kỳ quyền tài...

Theo Điều 3 Công ước, không một quốc gia thành viên nào được trục xuất, đẩy trả...

Những quyền lợi của người lao động trong Bộ Luật

Những quyền lợi của người lao động trong Bộ Luật

Những quy lao động hiện nay chưa có những nội dung mới thì khi Bộ Luật Lao động...

Doanh nghiệp không bố trí được việc làm, có được cho người lao động thôi việc?

Doanh nghiệp không bố trí được việc làm, có được cho người...

Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động...

Nghĩa vụ của lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nghĩa vụ của lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau gần 10 năm thực hiện chính sách BHTN phần lớn người lao động và người sử dụng...

Công ước ICCPR lên án các hành vi vô nhân đạo

Công ước ICCPR lên án các hành vi vô nhân đạo

Tại Điều 7 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) có quy...

Mọi công dân đều có quyền và cơ hội tham gia các công việc xã hội

Mọi công dân đều có quyền và cơ hội tham gia các công việc...

Hiến pháp quy định “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai...

Bảo đảm bí mật đời tư của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Bảo đảm bí mật đời tư của người được cấp Phiếu Lý lịch...

Bảo đảm bí mật đời tư của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Quyền trẻ em và những điều cần biết về quyền trẻ em

Quyền trẻ em và những điều cần biết về quyền trẻ em

Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công...

Nhất quán về quyền con người và quyền công dân

Nhất quán về quyền con người và quyền công dân

Quyền con người và quyền công dân là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt trong cương...

Những vấn đề quyền con người đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay

Những vấn đề quyền con người đang đặt ra trong xã hội ta...

Quyền con người (QCN) là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt các cương lĩnh, đường...