Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về...

Nhằm định hướng và phát huy ý thức tôn trọng người tiêu dùng của doanh nghiệp, xây...

GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, giáo dục nhân quyền là vấn đề thu hút sự quan...

Phụ nữ cần hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình và con cái

Phụ nữ cần hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình và con...

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Pháp luật không...

Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo năm 2019

Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp...

Sáng ngày 31/7/2019 (tức ngày 29/6 Âm lịch), Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ...

Quyền được bảo vệ

Quyền được bảo vệ

Theo Điều 8 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền được...

Quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn

Quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn

Theo Khoản 4, Điều 23 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có...

Quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế

Quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng...

Quyền làm việc và hưởng thù lao công bằng

Quyền làm việc và hưởng thù lao công bằng

Quyền làm việc và hưởng thù lao công bằng, hợp lý (right to work, right to just...

Quyền được hưởng an sinh xã hội

Quyền được hưởng an sinh xã hội

Quyền được hưởng an sinh xã hội (right to social security)được đề cập trong Điều...

Quyền được bảo vệ đời tư

Quyền được bảo vệ đời tư

Quyền được bảo vệ đời tư (right to privacy) trước hết được đề cập trong Điều 12...

 Định hướng đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay

Định hướng đưa nội dung quyền con người vào chương trình...

Trong gần 30 năm qua, Việt Nam từng bước tiến hành giáo dục quyền con người cả trong...

Quyền được xét xử công bằng

Quyền được xét xử công bằng

Quyền về xét xử công bằng (the right to a fair trial) thực chất là một tập hợp các...

Quyền được bảo vệ để khỏi bị bắt làm nô lệ hay nô dịch

Quyền được bảo vệ để khỏi bị bắt làm nô lệ hay nô dịch

Quyền được bảo vệ để khỏi bị bắt làm nô lệ hay nô dịch trước hết được đề cập trong...