Tuyên truyền tạo sự thống nhất trong thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số

Tuyên truyền tạo sự thống nhất trong thực hiện các mục...

Tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị...

Ý thức cộng đồng

Ý thức cộng đồng

Chỉ cần một người thiếu ý thức cộng đồng, đủ để gây nạn dịch lớn với hậu quả vô...

Bảo đảm quyền dân tộc tự quyết và quyền con người

Bảo đảm quyền dân tộc tự quyết và quyền con người

Trong thời đại ngày nay, khi nhiều giá trị phổ quát của quyền con người được đề...

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, tôn trọng, bảo...

Chiến lược đón nhận và đa dạng – then chốt quyết định bình đẳng giới

Chiến lược đón nhận và đa dạng – then chốt quyết định bình...

Bình đẳng giới là một thuật ngữ thông dụng và đang được “phổ cập hóa” trong bài...

Vận dụng luật pháp quốc tế về bình đẳng giới ở Việt Nam

Vận dụng luật pháp quốc tế về bình đẳng giới ở Việt Nam

Những năm qua, quá trình nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế về quyền...

Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030

Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030

Giai đoạn 2021 – 2030 là giai đoạn có tính bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội...

Đổi mới các hình thức thông tin bảo đảm quyền con người

Đổi mới các hình thức thông tin bảo đảm quyền con người

Trong quý I-2020, công tác thực hiện và bảo đảm quyền con người đã được các địa...

Kỳ thị, bới móc đời tư người mắc Covid-19 là hành vi đáng lên án

Kỳ thị, bới móc đời tư người mắc Covid-19 là hành vi đáng...

Kỳ thị, bới móc đời tư người mắc Covid-19 sẽ gieo rắc tâm lý sợ hãi, khiến người...

Ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh để xâm phạm đời tư

Ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh để xâm phạm đời...

Những ngày gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân bị nhiễm hoặc nghi nhiễm...

Hãy để phụ nữ​​​​​​​ không chỉ làm việc nhà

Hãy để phụ nữ​​​​​​​ không chỉ làm việc nhà

Việt Nam nằm trong ba nước đứng đầu khu vực Nam Á và Đông Nam Á về vị thế của Trẻ...

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng...

Lao động nữ sẽ có thêm nhiều quyền trong thời kỳ thai sản

Lao động nữ sẽ có thêm nhiều quyền trong thời kỳ thai sản

“Bảo vệ thai sản” là nội dung có nhiều sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Bộ luật...

Làm thế nào để thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ?

Làm thế nào để thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ?

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, Việt Nam đã có nhiều hoạt...

Phúc trình Nhân quyền và Tôn giáo năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ xuyên tạc sự thật, cản trở quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Phúc trình Nhân quyền và Tôn giáo năm 2019 của Bộ Ngoại...

Vẫn như mọi năm, năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố hai văn bản - được gọi...

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa của Ngày...

Nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3,...