Việt Nam đang tích cực xem xét, tiến tới giảm thiểu tối đa hình phạt tử hình

Việt Nam đang tích cực xem xét, tiến tới giảm thiểu tối...

Có thể thấy rằng hệ thống pháp luật Việt Nam đã ghi nhận đầy đủ các quyền dân sự,...

Khẳng định thành tựu về nhân quyền của Việt Nam 70 năm qua

Khẳng định thành tựu về nhân quyền của Việt Nam 70 năm...

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo...

Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này

Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là bảo vệ, thúc...

Ngày 12/11/2013 vừa qua, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Niu-Oóc, Hoa Kỳ, Đại hội đồng...

Bức tranh nhân quyền ở Việt Nam: Sự thật và bịa đặt

Bức tranh nhân quyền ở Việt Nam: Sự thật và bịa đặt

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu bảo đảm...

Tăng cường hợp tác quốc tế và thành tựu nhân quyền ở Việt Nam, một thông điệp hùng hồn với cộng đồng quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế và thành tựu nhân quyền ở Việt...

Với chủ trương nhất quán tôn trọng và bảo đảm tốt hơn các quyền nhân thân cơ bản...

Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn về bảo vệ quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn về bảo vệ quyền con...

Hôm nay là tròn 70 năm Ngày LHQ công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhân dịp...

Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam

Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam

Hôm nay là tròn 70 năm Ngày LHQ công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhân dịp...

bg
Hội nghị cấp cao về chính sách phát triển toàn diện trẻ em

Hội nghị cấp cao về chính sách phát triển toàn diện trẻ...

Đưa các mục tiêu về quyền trẻ em vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư...

Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bất bình đẳng giới trong các gia đình

Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bất bình đẳng giới trong...

Theo báo cáo mới của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN-Women) vừa được công bố hôm...

Bảo đảm quyền tự do tôn giáo: Bước chuyển tích cực

Bảo đảm quyền tự do tôn giáo: Bước chuyển tích cực

Sau 2 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, việc bảo đảm quyền tự do thực hành...

Việt Nam - nhân quyền luôn thuộc về nhân dân, vì nhân dân

Việt Nam - nhân quyền luôn thuộc về nhân dân, vì nhân dân

Ngày 7-6-2019, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) đã tổ chức phiên bỏ phiếu chọn...

Trách nhiệm bảo vệ không ngừng thúc đẩy phát triển của con người về nhân quyền

Trách nhiệm bảo vệ không ngừng thúc đẩy phát triển của...

Tuyên ngôn nhân quyền thế giới (TNNQTG) được thông qua là một sự kiện trọng đại...

Chung tay vì quyền con người

Chung tay vì quyền con người

Hơn 70 năm qua, kể từ khi Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) thông qua bản Tuyên...

Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người

Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản...

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, hàng triệu con người Việt Nam đã hy sinh xương...

Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin với nghĩa vụ công dân

Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin với...

Pháp luật Việt Nam đã tương thích với luật quốc tế về quyền con người; tôn trọng...

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người: Giá trị thời đại và ý nghĩa đối với Việt Nam

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người: Giá trị thời đại...

Đó là chủ đề của hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với...