Bảo đảm bí mật đời tư của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Bảo đảm bí mật đời tư của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

“Đặc thù của thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) là bí mật đời tư được pháp luật bảo vệ. Vì vậy để xác thực người gửi hồ sơ trực tuyến có đúng là người được cấp Phiếu LLTP hay không, Sở Tư pháp phải trả trực tiếp kết quả cho người được cấp Phiếu LLTP”- Đây là nội dung được Bộ Tư pháp lưu ý trong bản tổng hợp trả lời kiến nghị của địa phương về công tác tư pháp.

Trước đó, có ý kiến địa phương đề xuất Bộ Tư pháp nghiên cứu phương án cho phép người dân khi nộp hồ sơ LLTP trực tuyến mức độ 3 có thể nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính mà không phải gửi hồ sơ gốc đến Sở Tư pháp.

Trả lời kiến nghị của địa phương, Bộ Tư pháp cho biết: Theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18-7-2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019, Sở Tư pháp có nhiệm vụ cấp Phiếu LLTP đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Ảnh minh họa

Như vậy, việc gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP hoàn toàn có căn cứ thực hiện; nộp phí cung cấp thông tin LLTP có thể trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính. Riêng đối với việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP, Bộ Tư pháp cho biết: “Đặc thù của thông tin LLTP là bí mật đời tư được pháp luật bảo vệ. Do vậy để xác thực người gửi hồ sơ trực tuyến có đúng là người được cấp Phiếu LLTP hay không thì Sở Tư pháp phải trả trực tiếp kết quả cho người được cấp Phiếu LLTP”.Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính”.

“Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải mang giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) bản chính để Sở Tư pháp xác thực và trả kết quả, không phải nộp cho Sở Tư pháp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP bản giấy.

Trường hợp cá nhân có yêu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì hướng dẫn cho người dân thực hiện nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo thủ tục cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Không thực hiện việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính”, văn bản trả lời của Bộ Tư pháp nêu rõ.