Bổ sung thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Từ ngày 25-4-2019, trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Đây là điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 24/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ thì đối với việc nuôi con nuôi trong nước chỉ có UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi mới được thực hiện việc đăng ký này.

Ngoài điểm mới nêu trên, Nghị định 24/2019/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về việc thay đổi họ, chữ đêm và tên của con nuôi. Cụ thể, “căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, theo yêu cầu của cha mẹ nuôi và sự đồng ý của con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền thực hiện thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về hộ tịch”.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, sau 7 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi, 6 năm thực hiện Công ước La Hay số 33, đã tìm được mái ấm thay thế cho 21.102 trẻ em trên cả nước. Trong đó 18.241 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước và 2.861 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài.Một điểm mới khác của Nghị định này là bổ sung quy định “trường hợp cá nhân, tổ chức hỗ trợ nhân đạo bằng tiền thì phải thực hiện thông qua tài khoản của cơ sở nuôi dưỡng”. Khi hỗ trợ nhân đạo, cá nhân, tổ chức không được yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi. Cơ sở nuôi dưỡng cũng không được cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì lý do đã nhận hỗ trợ nhân đạo.

Điều đặc biệt là nhiều trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đã tìm được mái ấm gia đình thay thế ở nước ngoài. Các em đã được chăm sóc, chữa trị trong điều kiện y tế hiện đại - điều mà trước khi có Luật Nuôi con nuôi không thực hiện được./.