Cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh và giảm tử vong ở trẻ sơ sinh

Có những gia đình phải vượt qua chặng đường hơn 18km để được đến trạm xá. Trong 1000 đứa trẻ ra đời ơ miền núi, thì có 170 trẻ được sinh tại nhà trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất và thiếu vệ sinh. Có tới 370 trẻ không được thực thiện chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC). Có nhiều lý do đằng sau khó khăn này, do chồng không có nhà, do nhà xa trạm xá, do thói quen và phong tục của người dân tộc miền núi, Người dân chưa quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Đội ngũ cán bộ y tế và cô đỡ thôn bản không đủ để chăm sóc toàn bộ bà mẹ và trẻ em. Chúng ta cần những hành động mạnh mẽ hơn mang đến sự chăm sóc cho 265.000 trẻ sơ sinh ở 7 tỉnh vùng cao.