Hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm định hướng và phát huy ý thức tôn trọng người tiêu dùng của doanh nghiệp, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, tiếp tục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến các đối tượng người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Trong tháng 7 vừa qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và Hội liên hiệp phụ nữ các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm tổ chức 03 hội thảo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội thảo tuyên truyền

Tham dự hội thảo có hơn 180 đại biểu là hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, xã, phường, thị trấn và người tiêu dùng…

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe những đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cung cấp thông tin kiến thức pháp luật như: Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa - dịch vụ đối với người tiêu dùng; Trách nhiệm quản l‎y nhà nước về công tác Bảo vệ người tiêu dùng; Thực trạng và giải pháp về an toàn thực phẩm hiện nay; Thực trạng và các phương pháp giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản suất, kinh doanh hàng hóa - dịch vụ.

Thông qua Hội thảo, đã góp phần nâng cao ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia giao dịch hàng hóa và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay.