[Infographic] Hà Nội tăng trần học phí trường chất lượng cao

Nghị quyết Quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

HOA LÊ - DUY LONG