Khẳng định thành tựu về nhân quyền của Việt Nam 70 năm qua

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua. Đến dự, có đại diện đại sứ quán của nhiều nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư và Hà Nội; đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học cùng hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế.

Đề dẫn Hội thảo, GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, Hiến pháp mới của Việt Nam, trên cơ sở kế thừa các Hiến pháp trước đó, đã dành trọn 36/120 điều để quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong đó nhấn mạnh: Nhà nước bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Quy định này phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, xuất phát từ bản chất quyền con người và bản chất chế độ XHCN của Việt Nam.

Với hơn 40 tham luận, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những thành tựu về nhân quyền ở Việt Nam trong suốt 70 năm qua trên các lĩnh vực, nhất là việc mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho mỗi người dân. Đồng thời đã khẳng định chủ trương nhất quán tôn trọng và bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền và tự do của người dân, không ngừng tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con người, tích cực tham gia các điều ước, thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và cởi mở, đóng góp đáng kể vào việc bảo đảm các quyền và tự do cơ bản cho người dân Việt Nam. Hội thảo khẳng định, với những thành tựu về nhân quyền 70 năm qua, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn cho giá trị chung về quyền con người ở phạm vi khu vực và toàn cầu.