Kỷ niệm 71 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền tại Geneva

Để kỷ niệm 71 năm Tuyên ngôn Nhân quyền, một hội nghị kéo dài hai ngày đã diễn ra tại Palais des Nations ở Geneva bao gồm 33 tổ chức phi chính phủ và các nhóm tín ngưỡng, cũng như sáu nhiệm vụ thường trực cho Liên Hợp Quốc từ nhà đồng tài trợ Phần Lan, Ghana, Kazakhstan, Philippines, Sierra Leone và Đông Timor.

Ba tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng đóng vai trò là nhà đồng tài trợ, bao gồm Nhà thờ Khoa học – thành lập Fundacar para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, hoặc Quỹ cải thiện đời sống, văn hóa và xã hội bằng tiếng Anh, được công nhận bởi tiếng Anh Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc, Hiệp hội Nhân quyền và Khoan dung Onlus và Quỹ Hành tinh Liên hiệp, cùng với nhiều nhóm xã hội dân sự và đại diện của các tôn giáo khác nhau.

Sau phần giới thiệu của các nhà ngoại giao từ các quốc gia, các nước đồng tài trợ, Ivan Arjona-Pelado, Chủ tịch Văn phòng Châu Âu của Nhà thờ Khoa học Công cộng và Nhân quyền, trích lời người sáng lập của nhà thờ, L. Ron Hubbard, nói Quyền con người là quyền giúp đỡ Nếu chúng ta cho phép mọi người giúp đỡ, theo cách toàn diện, không có thành kiến, không khoan dung, nhưng với sự hiểu biết, với tình yêu và lòng trắc ẩn, chỉ khi đó chúng ta mới có thể xóa bỏ vi phạm về quyền con người cho tất cả mọi người, và do đó khôi phục phẩm giá con người cho mọi người.

Arjona-Pelado tiếp tục nói rằng số lượng thách thức đối với nhân quyền tiếp tục gia tăng, khiến Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trở thành một trong những tài liệu quan trọng nhất thế giới và là công cụ chính để xây dựng văn hóa hòa bình. Đây là lý do tại sao ba nhà tổ chức đã lên tiếng cho rất nhiều tổ chức và tín ngưỡng từ khắp nơi trên thế giới.

Chủ đề của hội nghị năm nay đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy người trẻ về quyền con người và truyền cảm hứng cho họ trở thành người ủng hộ sự khoan dung và hòa bình. Dự án này, được hỗ trợ và bảo trợ bởi Giáo hội Khoa học, cũng đã thấy Mục sư Eric Roux nói về đức tin và nhân quyền. Cuộc thảo luận cũng bao gồm 31 đại diện từ một số tôn giáo khác nhau, bao gồm Phật giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Nhà khoa học, Sikh và những người khác, tất cả đều xác nhận rằng việc xác nhận phẩm giá của các cá nhân đã đến từ việc làm việc song song với nhau.

Sau hội nghị chính, ngày thứ hai của cuộc họp đã được dành để thảo luận về một số dự án sẽ được thực hiện trong năm tới.

New Europe