Lễ khánh thành và an vị Bảo tháp Viên Quang tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Để tưởng nhớ Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ nhân lễ huý kỵ lần thứ 8 của Ngài, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội – xã Phù Linh – huyện Sóc Sơn đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành và an vị Bảo tháp Viên Quang tôn thờ giác linh Cố trưởng lão Hoà thượng.

Chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPVGN; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban từ thiện xã hội TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Chính – Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hoà thượng Thích Thanh Đạt – Uỷ viên thư ký HĐTS GHPGVN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; Thượng toạ Thích Thanh Phong – Uỷ viên thường trực HĐTS, Trưởng Ban kinh tế tài chính TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Danh Lung – Uỷ viên thư ký HĐTS, Phó chánh văn phòng TƯ GHPGVN; Thượng toạ Thích Thanh Tuấn – Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó chánh văn phòng TƯ GHPGVN; Hoà thượng Thích Bửu Chánh – Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức Tăng Ni thường trực HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng điều hành Học viện và chư vị Tăng Ni sinh đang học tập tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Sinh thời, Trưởng lão Hoà thượng là Người luôn chăm lo công tác bồi dưỡng, giáo dục đào tạo các thế hệ Tăng Ni tài đức, coi đó là Phật sự quan trọng hàng đầu của GHPGVN. Trên cương vị Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hoà thượng đã bao phen trăn trở, tâm huyết với việc chọn lựa địa điểm để xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội – làm nơi đào tạo Tăng tài. Nhân duyên hội đủ, năm 2005 Hoà thượng đã xin phép Nhà nước xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tại vùng đất linh địa xã Phù Linh – huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Ngài là người đặt viên đá đầu tiên và trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phát triển như ngày hôm nay.Thực hiện di huấn lúc sinh thời của Cố trưởng lão Hoà thượng: lúc viên tịch luôn luôn được quây quần với các thế hệ Tăng Ni hậu học, cháu con nơi Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ngay khi Cố trưởng lão Hoà thượng quẩy gót quy tây, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã quyết định xây dựng Bảo tháp Viên Quang để tưởng niệm và tôn thờ giác linh Cố trưởng lão Hoà thượng.