Luật phòng chống xâm hại trẻ em góc nhìn từ thực tiễn

Trong gần 5.000 trẻ em bị xâm hại theo thống kê trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%. Thủ phạm của những vụ việc này đa số vẫn là người thân, người quen, hàng xóm… Tuy nhiên, thực tiễn đang chỉ ra còn nhiều khoảng trống đáng lo ngại trong luật khiến việc giám sát, phòng chống xâm hại trẻ em còn nhiều bất cập.