Luôn để người lao động thực sự hưởng quyền lợi

Năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) Hà Nội thành lập mới 542/500 CĐCS (đạt 108,40% kế hoạch năm), kết nạp mới 35.533/30.600 đoàn viên (đạt 116,12% kế hoạch năm). Đây là một trong những kết quả đáng chú ý của hoạt động CĐ thành phố Hà Nội.

Đối thoại tại nơi làm việc

Năm 2019, việc tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt, trên tinh thần thiện chí, bình đẳng. Công khai và minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tập trung vào các nội dung như: Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế về tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ... đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc theo quy định. Qua đó, hoạt động đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của NLĐ trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể NLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào nội quy lao động của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước.

Theo báo cáo của 45 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, đã có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức CĐ ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), đạt 58,32%. Một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Nhiều quyền lợi cốt lõi đã được CĐCS thương lượng đưa vào TƯLĐTT như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề; chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của CNLĐ với mức thấp nhất 15.000 đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Tổng LĐLĐVN. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần giảm các mâu thuẫn trong quan hệ lao động.

Khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể, các cấp CĐ đã phối hợp với cơ quan công an, Ban quản lý các KCN-KCX, UBND các quận, huyện chủ động tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết vụ việc, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Phối hợp nắm bắt tư tưởng, vận động công nhân lao động (CNLĐ) không nghe theo xúi giục, kích động của các thế lực thù địch, tham gia biểu tình gây rối, làm mất tình hình an ninh chính trị trên địa bàn...

Kết nạp đoàn viên CĐ đạt 116,12%

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh được quan tâm từ LĐLĐ TP.Hà Nội đến CĐ các cấp nên đạt kết quả tốt. Kết quả, năm 2019 đã thành lập mới 542/500 CĐCS (đạt 108,40% kế hoạch năm); kết nạp mới 35.533/30.600 đoàn viên (đạt 116,12% kế hoạch năm). Tiến hành chuyển giao, tiếp nhận 15 CĐCS của các trung tâm y tế, trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình với 3.441 đoàn viên từ LĐLĐ các quận, huyện, thị xã về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và chuyển giao, tiếp nhận 17 CĐCS các trường trung cấp chuyên nghiệp với 433 đoàn viên từ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện; tiếp nhận và chuyển giao 11 CĐCS.

Các cấp CĐ đã chủ động triển khai chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” với nhiều hoạt động, nội dung phong phú, hình thức đa dạng nhằm chăm lo đời sống thiết thực cho đoàn viên, NLĐ; trong đó chú trọng đến lợi ích của đoàn viên, tạo sự khác biệt so với NLĐ; qua đó thu hút, tập hợp NLĐ gia nhập tổ chức CĐ. Từ năm 2017- 2019, LĐLĐ Thành phố và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 159 doanh nghiệp, đối tác, triển khai nội dung ký kết đến 7.997 CĐCS. Số đoàn viên CĐ đã sử dụng dịch vụ là 387.217 người, với giá trị hưởng lợi 1.923.766.000 đồng. Năm 2019, LĐLĐ thành phố và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 48 doanh nghiệp, với giá trị hưởng lợi 397.264.000 đồng.