Mọi trẻ em có quyền được sống

Các bà mẹ không nên sinh con trong điều kiện thiếu nước sạch, nguồn điện hoặc một đôi tay sạch. Chúng ta có thể thay đổi điều này cùng với nhau. Hãy kí vào lá đơn kiến nghị gửi các nhà lãnh đạo thế giới của chúng tôi