Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ- Bình đẳng là thịnh vượng

Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ là một bộ những nguyên tắc cho các công ty nhằm hướng dẫn cách thức trao quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và trong cộng đồng. Những nguyên tắc này do Quỹ phát triển phụ nữ Liên hiệp quốc ( UNIFEM), nay là Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ( UN Women) và cơ quan Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc (United Nations Global Compact) phối hợp biên soạn. Những nguyên tắc này đã được đúc kết sau nhiều quá trình tham vấn quốc tế tổ chức từ tháng 3 năm 2009

Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ là một bộ những nguyên tắc cho các công ty nhằm hướng dẫn cách thức trao quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và trong cộng đồng. Những nguyên tắc này do Quỹ phát triển phụ nữ Liên hiệp quốc ( UNIFEM), nay là Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ( UN Women) và cơ quan Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc (United Nations Global Compact)  phối hợp biên soạn. Những nguyên tắc này đã được đúc kết sau nhiều quá trình tham vấn quốc tế tổ chức từ tháng 3 năm 2009

Bình đẳng là thịnh vượng: những nguyên tắc này đưa ra các lưu ý nhằm cho khu vực tư nhân, tập trung vào các nhân tố cốt lõi không thể thiếu đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng.

Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ  được giới thiệu vào ngày 9 tháng 3 năm 2010 tại New York nhân dịp kỉ niệm Ngày quốc tế phụ nữ với sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức và Chính phủ. Các nguyên tắc này có thể tóm tắt là:

  1. Thiết lập nguyên tắc lãnh đạo cao cấp đối với bình đẳng giới
  2. Đối xử bình đẳng nam và nữ trong công việc, tôn trọng, hỗ trợ phụ nữ và không phân biệt nam nữ
  3. Đảm bảo sức khỏe, an toàn và không có bạo lức đối với cả lao động nam và nữ
  4. Khuyến khích giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ
  5. Phát triển doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và hoạt động maketing nhằm mục đích thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ
  6. Khuyến khích thực hiện bình đẳng giới qua các sáng kiến cộng đồng
  7. Các công cụ theo dõi và báo cáo tiến bộ trong công tác bình đẳng giới

Nguồn: Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ- Bình đẳng là thịnh vượng ( United Nations Global Compact & UN Women)