Quyền con người là khát vọng chung của nhân loại

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Hội thảo “Vai trò của hòa bình trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người”, được tổ tức tại Hà Nội, ngày 21/9.

Hội thảo do Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức nhân Ngày quốc tế Hòa bình – ngày được Liệp Hợp quốc tổ chức hàng năm từ 1981.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, quyền con người đã và đang trở thành một vấn đề toàn cầu, mối quan tâm lớn của cộng đồng, là khát vọng chung của nhân loại, thành quả đấu tranh của loại người qua nhiều thế hệ. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, quyền con người được thể hiện rõ trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người (1948), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966), Tuyên ngôn về quyền hòa bình của các dân tộc (1984), Tuyên ngôn ASEAN về nhân quyền (2012) và nhiều Công ước, Nghị định thư khác của Liên Hợp Quốc cũng như các khu vực. 

Tại Việt Nam, quyền con người được nhấn mạnh và ghi nhân trong nhiều văn bản pháp luật, trong đó có Hiến pháp 2013, đó là “ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được ông nhận, tôn trọng, bảo về, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. 

“Là một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chúng tôi thấu hiểu những gì chiến tranh gây ra cho con người và tại sao cần phải có hòa bình. Chúng tôi nhận thức rằng, trong bất kỳ lịch sử nào, với bất kỳ quốc gia nào, hòa bình cũng là một yếu tố tiên quyết trong việc bảo đảm quyền con người. Hòa bình và quyền con người tương hỗ phát triển, gắn bó mật thiết với nhau trong một mối quan hệ nhân quả. Việt Nam chúng tôi đang được sống trong hòa bình và mong muốn có môi trường hòa bình, ổn định bền vững để thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, duy trì và bảo vệ hòa bình, an ninh là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi” -  Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đã thảo luận 3 nhóm vấn đề chính như hòa bình là một quyền con người cơ bản và hòa bình đóng vai trò tiên quyết cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; những thách thức khu vực và toàn cầu trong việc bảo đảm hòa bình, quyền con người hiện nay; gợi ý định hướng và giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, quyền con người trong bối cảnh hiện nay từ cách tiếp cận dựa trên quyền hòa bình.

Lan Hương