Cải cách pháp luật bảo vệ quyền con người

Dù bạn là người da trắng hay da đen, nam hay nữ, đồng tính hay dị tính, dân tộc thiểu số hay đa số, bạn vẫn bình đẳng với tư cách là một con người toàn vẹn.

Hãy hiểu về quyền của mình để sống một cách tự do và bình đẳng, vì vốn lẽ bạn sinh ra đã là tự do và bình đẳng. Video nằm trong series video giáo dục về quyền con người, do Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) thực hiện tháng 7/2013.