Quyền lợi khám, chữa bệnh trái tuyến với người tham gia BHYT được hưởng như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi có BHYT và mới đi chữa bệnh trái tuyến. Vậy tôi có phải nộp thêm lệ phí gì không? Trường hợp có bảo hiểm y tế (BHYT) mà mắc bệnh hiểm nghèo mà phải dùng máy khám bệnh cao cấp và các loại thuốc đắt tiền thì được hưởng bao nhiêu %?

Bạn đọc hỏi: Tôi có BHYT và mới đi chữa bệnh trái tuyến. Vậy tôi có phải nộp thêm lệ phí gì không? Trường hợp có bảo hiểm y tế (BHYT) mà mắc bệnh hiểm nghèo mà phải dùng máy khám bệnh cao cấp và các loại thuốc đắt tiền thì được hưởng bao nhiêu %?

Chờ đợi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Về vấn đề này, theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam:

1. Quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT của người tham gia BHYT phụ thuộc vào mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia BHYT, không phụ thuộc vào loại bệnh mà người tham gia BHYT mắc phải.

2. Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định chi tiết mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi KCB trái tuyến trong các trường hợp sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: Quỹ BHYT thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT của đối tượng.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: Quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT của đối tượng.

- Tại bệnh viện tuyến huyện: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB BHYT.

- Tại trạm y tế xã: Quỹ BHYT không thanh toán chi phí KCB. Người tham gia BHYT phải chi trả phần chi phí quỹ BHYT không thanh toán.

Do đó, bạn căn cứ cụ thể vào bệnh viện bạn đến khám để xác định mức chi phí phải nộp thêm khi đi khám bệnh trái tuyến bằng BHYT.