Danh sách bài viết

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy giáo dục về quyền con người

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy giáo dục về quyền...

Ủy ban Quyền con người Australia sẽ hỗ trợ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

Ưu tiên thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh biển đổi khí hậu

Ưu tiên thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh biển đổi...

Ngày 9/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ, Hội đồng Nhân quyền Liên...

"Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người"

"Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người"

Hội thảo khoa học “Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người” góp phần bảo vệ nền...

icon bg
Bảo vệ quyền lợi người lao động

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Quyền con người và giới hạn của tự do hợp đồng

Quyền con người và giới hạn của tự do hợp đồng

Quyền con người và giới hạn tự do thỏa thuận nội dung hợp đồng

Cách để trở thành người bảo vệ nhân quyền

Cách để trở thành người bảo vệ nhân quyền

Nhân quyền (quyền con người) là tất cả những quyền cơ bản mà tất cả mọi người sở...

Hợp tác quốc tế về quyền con người - chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta

Hợp tác quốc tế về quyền con người - chủ trương nhất quán...

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là bảo đảm ngày càng tốt hơn việc hưởng...

Tuyên ngôn Độc lập đề cao quyền dân tộc và quyền con người

Tuyên ngôn Độc lập đề cao quyền dân tộc và quyền con người

Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước đông đảo nhân dân Thủ đô và các...

Bảo đảm tốt hơn quyền con người, công dân trong đời sống dân sự

Bảo đảm tốt hơn quyền con người, công dân trong đời sống...

Ngày 24/10/2015, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận lần cuối về những...

Quyền con người là khát vọng chung của nhân loại

Quyền con người là khát vọng chung của nhân loại

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Hội thảo “Vai trò của hòa...

Bảo đảm Quyền con người, Quyền công dân thông qua hoạt động xét xử của Tòa án

Bảo đảm Quyền con người, Quyền công dân thông qua hoạt...

Hiến pháp năm 2013–Những điểm mới cơ bản về quyền tư pháp, nguyên tắc tổ chức và...

Quốc tế Nhân quyền đã ảnh hưởng tới các bản hiến pháp trên thế giới như thế nào?

Quốc tế Nhân quyền đã ảnh hưởng tới các bản hiến pháp trên...

Với nhiều người, thật khó để đánh giá đúng nhất và đầy đủ nhất vai trò của Tuyên...

Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo quyền tự do ngôn luận trên báo chí

Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo quyền tự do ngôn luận trên...

Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn...

Những đặc trưng cơ bản của quyền con người

Những đặc trưng cơ bản của quyền con người

Quyền con người là những quyền tự nhiên của con người có từ lúc đã thành hình bào...

Bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam

Bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam

Bên cạnh việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người, với tư cách...