Tag: AICHR

Khai mạc cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền theo hình thức trực tuyến

Khai mạc cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ...

Cuộc họp lần thứ 31 của Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) diễn ra...

Việt Nam chủ trì Cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền lần thứ 30

Việt Nam chủ trì Cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về...

Từ ngày 18-21/02/2020 tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ ASEAN...