Tag: bảo vệ

Sức mạnh gia đình trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Sức mạnh gia đình trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Mới đây, trong phiên họp liên quan đến công tác thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ...

Bảo hiểm xã hội tỉnh với công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền

Bảo hiểm xã hội tỉnh với công tác bảo vệ, đấu tranh về...

“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân...