Tag: bảo vệ quyền con người

Thúc đẩy bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục

Thúc đẩy bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục

Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Giáo dục...

Bảo vệ quyền con người tại Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động

Bảo vệ quyền con người tại Việt Nam: Từ nhận thức đến hành...

Tuy không phải là quốc gia đầu tiên đề ra các vấn đề về quyền cơ bản của con người,...