Tag: bình đẳng

Xu hướng của phụ nữ hiện đại thế giới: Bình đẳng đến từ nội lực

Xu hướng của phụ nữ hiện đại thế giới: Bình đẳng đến từ...

Thế giới đang mở ra khái niệm mới về bình đẳng, đặc biệt là phụ nữ, mỗi cá nhân...

Tạo cơ hội bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong thăng tiến

Tạo cơ hội bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong thăng...

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ Lao động - TBXH tổng kết công tác năm 2019 và...

icon bg
Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng

Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng

Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng

icon bg
Cải cách pháp luật bảo vệ quyền con người

Cải cách pháp luật bảo vệ quyền con người

Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về quyền và phẩm giá.