Tag: chính sách cho người khuyết tật

Phú Yên triển khai đồng bộ các chính sách cho người khuyết tật

Phú Yên triển khai đồng bộ các chính sách cho người khuyết...

Theo kết quả điều tra đến tháng 8/2012, toàn tỉnh Phú Yên có 16.655 người khuyết...