Tag: chống tra tấn

Công ước chống tra tấn không loại trừ bất kỳ quyền tài phán hình sự nào được thực thi theo pháp luật quốc gia

Công ước chống tra tấn không loại trừ bất kỳ quyền tài...

Theo Điều 3 Công ước, không một quốc gia thành viên nào được trục xuất, đẩy trả...

Tập huấn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tập huấn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật...

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 ban hành Kế hoạch năm 2019 của...

Phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo

Phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng...

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội...