Tag: chữa bệnh trái tuyến

Quyền lợi khám, chữa bệnh trái tuyến với người tham gia BHYT được hưởng như thế nào?

Quyền lợi khám, chữa bệnh trái tuyến với người tham gia...

Bạn đọc hỏi: Tôi có BHYT và mới đi chữa bệnh trái tuyến. Vậy tôi có phải nộp thêm...