Tag: Cơ sở dữ liệu liên thông hộ tịch và BHXH cho trẻ dưới 6 tuổi

Cơ sở dữ liệu liên thông hộ tịch và BHXH cho trẻ dưới 6 tuổi

Cơ sở dữ liệu liên thông hộ tịch và BHXH cho trẻ dưới 6...

Ngày 21-11, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam đã phối hợp...