Tag: công dân

Tích cực tìm phương án đưa công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ về nước

Tích cực tìm phương án đưa công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ...

Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực phối hợp với các...

Triển khai thi hành Hiến pháp: Quyền con người, công dân được bảo đảm

Triển khai thi hành Hiến pháp: Quyền con người, công dân...

Chính phủ vừa có báo cáo số 458/BC-CP gửi Quốc hội về sơ kết 05 năm triển khai thi...

Bảo đảm tốt hơn quyền con người, công dân trong đời sống dân sự

Bảo đảm tốt hơn quyền con người, công dân trong đời sống...

Ngày 24/10/2015, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận lần cuối về những...