Tag: giảm nghèo

Tạo giá đỡ an sinh để giảm nghèo

Tạo giá đỡ an sinh để giảm nghèo

Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã, đang tác động lớn đến đời sống người...

Những nghị quyết “vì dân”

Những nghị quyết “vì dân”

Chỉ trong hơn hai năm, bản Huổi Cọ (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An)...