Tag: Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

14 nước trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

14 nước trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp...

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 17/10/2019 đã bầu 14 quốc gia làm thành viên mới...