Tag: Không ai có thể bị tra tấn

Công ước ICCPR lên án các hành vi vô nhân đạo

Công ước ICCPR lên án các hành vi vô nhân đạo

Tại Điều 7 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) có quy...