Tag: luật nhân quyền

Cấm tra tấn trong luật nhân quyền quốc tế

Cấm tra tấn trong luật nhân quyền quốc tế

Vấn đề phòng, chống tra tấn đã được chú ý từ sớm và đã được quy định trong nhiều...