Tag: Mọi công dân đều có quyền và cơ hội tham gia các công việc xã hội

Mọi công dân đều có quyền và cơ hội tham gia các công việc xã hội

Mọi công dân đều có quyền và cơ hội tham gia các công việc...

Hiến pháp quy định “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai...