Tag: người dân biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao nhận thức pháp luật cho...

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, thời gian qua,...