Tag: pháp luật

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng , chống...

Việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc đã tạo điều kiện để Việt...

Đà Nẵng: Tập trung triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2020

Đà Nẵng: Tập trung triển khai thực hiện công tác bình đẳng...

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận,...

Nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật: Những kết quả đáng ghi nhận

Nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật: Những kết...

Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn đã được...