Tag: quyền con người

Bảo đảm quyền dân tộc tự quyết và quyền con người

Bảo đảm quyền dân tộc tự quyết và quyền con người

Trong thời đại ngày nay, khi nhiều giá trị phổ quát của quyền con người được đề...

Đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hoạt động biên phòng ​

Đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hoạt động...

Ghi nhận nỗ lực lớn của cơ quan soạn thảo dự án Luật Biên phòng Việt Nam, song Chủ...

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, tôn trọng, bảo...

Đổi mới các hình thức thông tin bảo đảm quyền con người

Đổi mới các hình thức thông tin bảo đảm quyền con người

Trong quý I-2020, công tác thực hiện và bảo đảm quyền con người đã được các địa...

Ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh để xâm phạm đời tư

Ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh để xâm phạm đời...

Những ngày gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân bị nhiễm hoặc nghi nhiễm...

Việt Nam trong tiến trình nỗ lực tham gia các công ước quốc tế về quyền con người

Việt Nam trong tiến trình nỗ lực tham gia các công ước...

Bên cạnh những nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật quốc gia...

Ở đâu mà dân chủ và quyền con người được đảm bảo hơn Việt Nam?

Ở đâu mà dân chủ và quyền con người được đảm bảo hơn Việt...

Dân chủ và quyền con người là gì? Những quyền này đã và đang được bảo đảm ở Việt...

Những vấn đề quyền con người đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay

Những vấn đề quyền con người đang đặt ra trong xã hội ta...

Quyền con người (QCN) là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt các cương lĩnh, đường...

Chung tay vì quyền con người

Chung tay vì quyền con người

Hơn 70 năm qua, kể từ khi Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) thông qua bản Tuyên...

Tiếp tục thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam và trên thế giới

Tiếp tục thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam và trên thế...

Chiều 14/12/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với...

Triển khai thi hành Hiến pháp: Quyền con người, công dân được bảo đảm

Triển khai thi hành Hiến pháp: Quyền con người, công dân...

Chính phủ vừa có báo cáo số 458/BC-CP gửi Quốc hội về sơ kết 05 năm triển khai thi...

"Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người"

"Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người"

Hội thảo khoa học “Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người” góp phần bảo vệ nền...

Tuyên ngôn Độc lập đề cao quyền dân tộc và quyền con người

Tuyên ngôn Độc lập đề cao quyền dân tộc và quyền con người

Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước đông đảo nhân dân Thủ đô và các...

Bảo đảm tốt hơn quyền con người, công dân trong đời sống dân sự

Bảo đảm tốt hơn quyền con người, công dân trong đời sống...

Ngày 24/10/2015, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận lần cuối về những...

Quyền con người là khát vọng chung của nhân loại

Quyền con người là khát vọng chung của nhân loại

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Hội thảo “Vai trò của hòa...

Bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam

Bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam

Bên cạnh việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người, với tư cách...