Tag: quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Bổ sung thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Bổ sung thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Từ ngày 25-4-2019, trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng...