Tag: Quyền được xét xử công bằng

Quyền được xét xử công bằng

Quyền được xét xử công bằng

Quyền về xét xử công bằng (the right to a fair trial) thực chất là một tập hợp các...