Tag: quyền làm chủ của nhân dân

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo lời dạy của Bác

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo lời dạy của Bác

Tròn nửa thế kỷ thực hiện ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh,...