Tag: quyền riêng tư

Những quyền riêng tư sẽ áp dụng từ 1/1/2017

Những quyền riêng tư sẽ áp dụng từ 1/1/2017

Quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng, quyền bảo vệ bí mật gia đình hay được yêu...