Tag: quyền trẻ em

Thủ tướng chỉ thị tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em

Thủ tướng chỉ thị tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường...

Đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cần những giải pháp mạnh mẽ, thiết thực

Đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cần những...

Chiều ngày 7/5/2020, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực...

Đây là một trong những nhiệm vụ chính được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xác...

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về quyền trẻ em

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về quyền trẻ em

Từ khi phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (CRC), Việt Nam đã tiến...

Quyền trẻ em và những điều cần biết về quyền trẻ em

Quyền trẻ em và những điều cần biết về quyền trẻ em

Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công...

Tác động của hoạt động kinh doanh đối với quyền trẻ em

Tác động của hoạt động kinh doanh đối với quyền trẻ em

Công bố hướng dẫn thực hành dành cho nhà nước nhằm giải quyết tốt hơn tác động của...

Kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước LHQ về quyền trẻ em

Kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước LHQ về quyền...

“Việt Nam vinh dự là quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước của LHQ về quyền...

Kỷ niệm 30 năm công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

Kỷ niệm 30 năm công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em

Ba mươi năm trước, vào năm 1989, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết mang...