Tag: quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của...

Ngày 9/5, tại phiên họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trước đề nghị bình luận về...