Tag: thành tựu to lớn về bảo vệ quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn về bảo vệ quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn về bảo vệ quyền con...

Hôm nay là tròn 70 năm Ngày LHQ công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhân dịp...