Tag: thành tựu về nhân quyền của Việt Nam

Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam

Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam

Hôm nay là tròn 70 năm Ngày LHQ công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nhân dịp...