Tag: thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này

Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là bảo vệ, thúc...

Ngày 12/11/2013 vừa qua, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Niu-Oóc, Hoa Kỳ, Đại hội đồng...