Tag: Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

Kỷ niệm 71 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền tại Geneva

Kỷ niệm 71 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền tại Geneva

Để kỷ niệm 71 năm Tuyên ngôn Nhân quyền, một hội nghị kéo dài hai ngày đã diễn ra...