Chuyên trang nhân quyền

Tin nổi bật

Quy định mới về số giờ làm thêm thay đổi như thế nào?

Điều 60 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định thời gian làm...

Việt Nam - hình mẫu về thành tựu xóa đói, giảm nghèo

“Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” là nội dung Điều 34, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên thực...

Hiệu quả các mô hình bình đẳng giới

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng cường hỗ trợ nạn nhân ứng phó với bạo lực trên cơ sở...

Những luận điệu phi lý núp bóng “nhân quyền”

Núp dưới danh nghĩa “nhân quyền”, một số tổ chức thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam như “Người Bảo vệ nhân quyền”, “Theo dõi nhân...

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

"Chỉ số về giáo dục của Việt Nam đã đạt được những tiến...

Đây là thông tin được các thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trao đổi tại phiên họp...