Chuyên trang nhân quyền

Tin nổi bật

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng học phí năm học...

Việc giữ ổn định mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân bị ảnh hưởng...

Hà Nội chủ động hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại...

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1800/UBND-KGVX ngày 9-6-2021 về thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 1-6-2021 của...

3 nhóm trẻ em được nhận trợ cấp xã hội tăng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2021, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội sẽ chính thức có...

Lời cảnh tỉnh: Lần đầu tiên trong 2 thập kỷ, lao động trẻ...

Thế giới lần đầu tiên ghi nhận sự gia tăng của lao động trẻ em trong 2 thập kỷ qua và dịch Covid-19 có thể đẩy thêm hàng triệu trẻ...

110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021):...

Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là luận điểm thống nhất, xuyên suốt thể hiện trong văn kiện...

Từ ngày 1/7, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm...

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, sẽ có thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm...