Chuyên trang nhân quyền

Tin nổi bật

Hiệu quả các mô hình bình đẳng giới

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng cường hỗ trợ nạn nhân ứng phó với bạo lực trên cơ sở...

Những luận điệu phi lý núp bóng “nhân quyền”

Núp dưới danh nghĩa “nhân quyền”, một số tổ chức thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam như “Người Bảo vệ nhân quyền”, “Theo dõi nhân...

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

"Chỉ số về giáo dục của Việt Nam đã đạt được những tiến...

Đây là thông tin được các thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trao đổi tại phiên họp...

Gần 518 tỷ đồng tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có...

Nhân Tết cổ truyền dân tộc, hàng năm, Chủ tịch Nước đều có quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng. Tổng kinh phí dự kiến...

Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành...

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Tô Đức cho biết: Giảm nghèo là một nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội bậc...