Chuyên trang nhân quyền

Tin nổi bật

Những bước tiến trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Ngày 10-12-1948, tại Thủ đô Pa-ri, nước Pháp, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) đã chính thức thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân...

Các thành tựu nhân quyền của Việt Nam là không thể phủ...

Khoản 1 Điều 14 Chương II Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ: “Ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền...

Nhân quyền luôn thuộc về nhân dân và vì nhân dân

Cùng với sự phát triển của nhận thức về con người trong xã hội, ngày nay nhân quyền được khẳng định là một giá trị cao quý có ý nghĩa...

Vì trẻ em: Vượt qua thách thức để bảo vệ trẻ em

Vì trẻ em: Vượt qua thách thức để bảo vệ trẻ em

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong...

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn Phòng...

Từ 1/1/2021: Xã, thôn dân tộc thiểu số và miền núi tiếp...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu...