Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày...

“Quyền con người” là gì?

“Quyền con người” là gì?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quyền con (human rights), tuy nhiên định nghĩa...

Về phương diện đối nội, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính sách gì để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền?

Về phương diện đối nội, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính...

Từ những quan điểm cơ bản về nhân quyền đã nêu ở trên Đảng và Nhà nước Việt Nam...

Về phương diện đối ngoại, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính sách gì để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người?

Về phương diện đối ngoại, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính...

Bên cạnh chính sách đối nội, Đảng và Nhà nước Việt Nam đồng thời đề ra chính sách...

Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm như thế nào về nhân quyền?

Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm như thế nào về nhân...

Có thể khái quát những quan điểm quan cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhân...

Giá trị nhân đạo công ước Geneva trong thế giới nhiều xung đột

Giá trị nhân đạo công ước Geneva trong thế giới nhiều xung...

Ngày 12/8/1949, bốn Công ước Geneva đã được thông qua đã minh chứng cho sự cần thiết...

Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của ILO (Công ước số 111, 1958)

Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề...

Nội dung Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của ILO...

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại...

Công ước được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn theo Nghị quyết 317...

Tư tưởng của nhân loại về quyền con người được hình thành từ bao giờ và phát triển như thế nào?

Tư tưởng của nhân loại về quyền con người được hình thành...

Trong bối cảnh hiện nay, nhân quyền là khái niệm được đề cập, chấp nhận và cổ vũ...

Thế nào là các thế hệ nhân quyền?

Thế nào là các thế hệ nhân quyền?

Năm 1977, Karel Vasak đưa ra ý tưởng về ba “thế hệ nhân quyền” (generations of human...

Giá trị cốt lõi của nhân quyền là phát triển, bảo vệ con người

Giá trị cốt lõi của nhân quyền là phát triển, bảo vệ con...

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang là vấn đề sinh tử ở nhiều quốc gia thì thực...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về Dự án Luật...

Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô...

Để nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần làm gì?

Để nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần làm gì?

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều lao động bị...

Phát hiện tự kỷ sớm - Những thời điểm quan trọng đồng hành cùng con

Phát hiện tự kỷ sớm - Những thời điểm quan trọng đồng hành...

Nếu được phát hiện, can thiệp sớm từ khi trẻ 2-3 tuổi và thậm chí là ngay từ 6 tháng...

Cấm tra tấn trong luật nhân quyền quốc tế

Cấm tra tấn trong luật nhân quyền quốc tế

Vấn đề phòng, chống tra tấn đã được chú ý từ sớm và đã được quy định trong nhiều...