Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc...

Quyền sống (the right to life) được quy trong Điều 3 UDHR và Điều 6 ICCPR. Đây được...

Quyền con người và an ninh con người có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và an ninh con người có mối liên hệ như...

Có thể thấy an ninh con người và quyền con người có mối quan hệ mật thiết tác động...

Quyền con người, quyền công dân có gì giống, khác nhau?

Quyền con người, quyền công dân có gì giống, khác nhau?

Quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù rất gần gũi nhưng không đồng nhất....

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày...

“Quyền con người” là gì?

“Quyền con người” là gì?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quyền con (human rights), tuy nhiên định nghĩa...

Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người được hình thành trên cơ sở nào và được quy định ở đâu?

Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về...

Cũng như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam, Đảng Côn sản Việt Nam và Nhà nước đã xác...

Về phương diện đối nội, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính sách gì để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền?

Về phương diện đối nội, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính...

Từ những quan điểm cơ bản về nhân quyền đã nêu ở trên Đảng và Nhà nước Việt Nam...

Về phương diện đối ngoại, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính sách gì để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người?

Về phương diện đối ngoại, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính...

Bên cạnh chính sách đối nội, Đảng và Nhà nước Việt Nam đồng thời đề ra chính sách...

Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm như thế nào về nhân quyền?

Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm như thế nào về nhân...

Có thể khái quát những quan điểm quan cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhân...

Giá trị nhân đạo công ước Geneva trong thế giới nhiều xung đột

Giá trị nhân đạo công ước Geneva trong thế giới nhiều xung...

Ngày 12/8/1949, bốn Công ước Geneva đã được thông qua đã minh chứng cho sự cần thiết...

Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của ILO (Công ước số 111, 1958)

Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề...

Nội dung Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của ILO...

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại...

Công ước được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn theo Nghị quyết 317...

Tư tưởng của nhân loại về quyền con người được hình thành từ bao giờ và phát triển như thế nào?

Tư tưởng của nhân loại về quyền con người được hình thành...

Trong bối cảnh hiện nay, nhân quyền là khái niệm được đề cập, chấp nhận và cổ vũ...

Thế nào là các thế hệ nhân quyền?

Thế nào là các thế hệ nhân quyền?

Năm 1977, Karel Vasak đưa ra ý tưởng về ba “thế hệ nhân quyền” (generations of human...

Giá trị cốt lõi của nhân quyền là phát triển, bảo vệ con người

Giá trị cốt lõi của nhân quyền là phát triển, bảo vệ con...

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang là vấn đề sinh tử ở nhiều quốc gia thì thực...